Grywalizacja

10 grudnia, w ramach projektu „Filmoteka Szkolna” odbyła się lekcja „Kto decyduje o naszych sądach”. W zajęciach uczestniczyła klasa I Ti/t.  Podczas nich uczniowie oglądali fragmenty filmu „Szkoła podstawowa” w reż. Tomasza Zygadły. Po projekcji obrazu młodzież dyskutowała nad przebiegiem lekcji, w trakcie której oceniany jest jeden z uczniów. Na forum klasy koledzy wygłaszają opinie na jego temat, jednomyślnie głosując za wystawieniem mu oceny nagannej ze sprawowania. W dyskusję włącza się też nauczycielka, która popiera zdanie uczniów.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z pojęciami konformizm i nonkonformizm. Doszli do wniosku, że bohater filmu był „kozłem ofiarnym”, który nie miał możliwości obrony przed zarzutami (dano mu na to zaledwie chwilę pod koniec dyskusji).

Po omówieniu filmu uczniowie wypełniali karty pracy zastanawiając się jakie błędy popełniono podczas lekcji, czy tak powinno się oceniać ucznia oraz jak według nich powinna wyglądać ocena Grzesia.

Zajęcia prowadzone były metodą metaplanu.

A tak wyglądały wypełnione przez uczniów karty pracy: