Odkrywanie filmowego świata

W dniu dzisiejszym kolejna klasa miała okazję uczestniczyć w warsztatach filmowych zorganizowanych w ramach projektu „Filmoteka Szkolna”. Uczniowie z klasy III Tm/m zgłębiali analizę sceny filmowej z uwzględnieniem elementów formy filmowej: rodzaju planów, ruchów i punktów widzenia kamery, dźwięku i muzyki, przestrzeni filmowej.

Zajęcia rozpoczęły się od ankiety, w której uczniowie zebrali swoją wiedzę na temat części składowych filmu. A to ich odpowiedzi:

Uczestnicy, analizując poszczególne sceny, poznali rodzaje filmowe i środki filmowego wyrazu takie jak: ujęcie, scena, sekwencja.

Podstawą ich rozważań były filmy:

„Amator”, w reż. Krzysztofa Kieślowskiego

 „Mój Nikifor”, w reż. Krzysztofa Krauze

 „Zezowate szczęście”, w reż. Andrzej Munk

„ Kanał”, w reż. Andrzeja Wajdy

oraz „Blazing Saddles”, w reż. Mela Brooksa.

W trakcie zajęć uczniowie utrwalali zdobytą wiedzę wykonując ćwiczenia:

A to jedno z nich:

Dziękujemy bardzo prowadzącemu zajęcia Panu Mateuszowi Wiskulskiemu oraz Pani Agacie Sotomskiej za zorganizowanie ciekawych warsztatów.