Dzień Nauki Polskiej

Najmłodsze święto państwowe ma inspirować do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

Ustanowione w 2019 roku święto nieprzypadkowo przypada 19 lutego. To właśnie w tym dniu urodził się nasz wybitny astronom – Mikołąj Kopernik.

Odkrycia polskich badaczy nieraz wywierały duży wpływ na bieg dziejów całej ludzkości. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty – przypomnieli autorzy ustawy. 

Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców, oprócz Mikołaja Kopernika,  możemy wymienić również Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha.

Wśród licznych osiągnięć polskich naukowców ubiegłych wieków możemy wymienić: teorię heliocentryczną, lampę naftową, czy odkrycie radu i polonu.

Dokonania polskiej nauki ostatnich lat możecie prześledzić na grafiku:

Zapraszamy na wykład online prof. Aleksandra Wolszczana„Planety poza Układem Słonecznym: 30 lat później” 19.02, godz. 19.00 https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/planety-poza-ukladem-slonecznym