Dzień Praw Człowieka

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Regulują relacje między państwem a obywatelem, a ich zadaniem jest ochrona obywatela przed działaniami władzy. Prawa człowieka mogą być ograniczane tylko w ściśle określonych sytuacjach, definiowanych zwykle w dokumentach międzynarodowych lub konstytucjach państw.

Obowiązujące dzisiaj prawa człowieka zaczęły się kształtować po II wojnie światowej. Powstało wówczas wiele organizacji międzynarodowych (ONZ), które dążyły do tworzenia standardów poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności przysługujących każdej jednostce.

To właśnie wtedy Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Pierwszy powszechnie akceptowalny dokument dotyczący tej tematyki. To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia (10 grudnia 1948 r.) 10 grudnia co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zamieszczonego na stronie stowarzyszenia Amnesty International:

Zachęcamy do obejrzenia webinarium dla nauczycieli i uczniów na temat praw człowieka. Webinarium przygotowało Centrum Edukacji Obywatelskiej: https://youtu.be/IacamCNonUY