Międzynarodowy Dzień Pokoju

Międzynarodowy Dzień Pokoju obchodzony jest na całym świecie co roku 21 września. Został on ustanowiony w 1981 r. jednomyślną rezolucją ONZ.  Zgromadzenie Ogólne ogłosiło ten dzień poświęcony „upamiętnianiu i umacnianiu ideałów pokoju zarówno wewnątrz, jak i między wszystkimi narodami”. Dwie dekady później, w 2001 roku, Walne Zgromadzenie jednogłośnie przegłosowała  wyznaczyć  dzień, jako okres niestosowania przemocy i zawieszenia broni.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ, który uderza w, znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku, Dzwon Pokoju. Dzwon został podarowany przez japońską  organizację w dniu 8 czerwca 1954 roku. Jest on jedną z 50 identycznych kopii dzwonu w Hiroszimie zniszczonej wybuchem bomby atomowej w 1945 roku.

Na dzwonie widnieje napis: „Niech żyje absolutny pokój na świecie” (ang. Long live absolute world peace).

Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju mają zwrócić uwagę ludzkości na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju na świecie i całkowity sprzeciw wobec wojen. 

Tematem Międzynarodowego Dnia Pokoju w 2021 r. jest „Lepiej odzyskać równowagę dla sprawiedliwego i zrównoważonego świata”. Zapraszamy do przyłączenia się do wysiłków rodziny Narodów Zjednoczonych, ponieważ koncentrujemy się na lepszym powrocie do zdrowia dla bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Świętujmy pokój, przeciwstawiając się aktom nienawiści online i offline oraz szerząc współczucie, życzliwość i nadzieję w obliczu pandemii i gdy dochodzimy zdrowiejemy.