Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, w Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r.

Zachęcamy Was do przeczytania artykułu, który ukazał się na naszym blogu rok temu https://www.biblionetka.edu.pl/uncategorized/20-listopada-miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka/

oraz z filmem na temat tego ważnego dnia opublikowanym na stronie UNICEF https://youtu.be/nhrlnd0rwC