Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzimy od 2008 roku. Zainicjowało go Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL). Hasło tegorocznej edycji – „Z książką Ci do twarzy”.