Młodzieżowe Słowo Roku – rozstrzygnięcie plebiscytu

Decyzją internautów zwycięzcą tegorocznej edycji plebiscytu został ŚPIULKOLOT, tuż za nim uplasowała się NAURA, a trzecie miejsce na podium przypadło… TWOJEJ STAREJ.

Śpiulkolot zdobył 9 656 głosów, słowo to oznacza: miejsce do spania, nawiązuje do mema, śpiulkać to ‘spać’. Drugie miejsce zajęła naura, czyli skrót od na razie; zwrot używany na pożegnanie – przekształcone słowo ‘nara’, oznacza na razie, do zobaczenia. Na naurę zagłosowało 9 401 osób. Trzecie miejsce zajęła twoja stara (6 665 głosów), która funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź.

A oto wypowiedzi jury podsumowujące tegoroczny plebiscyt:

Ewa Kołodziejek pisze: „Młodzi ludzie lubią się bawić słowem, wymyślać nowe formy, przekształcać już istniejące tak, by nadać im charakter jednocześnie indywidualny i wspólnotowy. W slangu młodzieżowym świat widziany jest w krzywym zwierciadle, a obiekty, pojęcia i uczucia są wyolbrzymiane, pomniejszane albo żartobliwie bądź złośliwie wykrzywiane. Słowa zaskakują nowatorską formą i możliwością skojarzeń. Wiele z nich zgłaszanych jest po kilkadziesiąt razy, co może znaczyć, że są w języku młodzieży utrwalone; sporo jest też takich, które wydają się efektem językowej pomysłowości jednego autora”. Zachęcamy do lektury całości tej bardzo ciekawej analizy (LINK).

Głos zabrała także Anna Wileczek: „Tegoroczny plebiscyt pokazał, że młodzi użytkownicy polszczyzny wprowadzili do języka szereg nowych, ciekawych jednostek (np. śpiulkolotzodiakarakoroniak), reaktywowali stare, nadając im drugie życie (np. gittwoja staraklawo), a istniejącym wyrazom przypisali nowe znaczenia (np. mrozioddajekoks/kox)”. Więcej o funkcjonalnej stronie języka młodzieży przeczytają Państwo TUTAJ.

Bartek Chaciński zwraca uwagę na słowa, które po latach znów stały się popularne, jak twoja stara, ale zaznacza, że: „Oczywiście nie brak w tegorocznej edycji konkursu niepodważalnie świeżych i ewidentnie młodzieżowych terminów – przede wszystkim tych pochodzących z gier wideo adresowanych do młodszej grupy wiekowej”. Obszerny komentarz tendencjach z szerokim popkulturowym tłem znajdą Państwo TUTAJ.

Kapituła wskazała także najciekawsze językowo słowa. W tym roku nagroda główna przypadła słowu mrozi. Słowo mrozi opisuje sytuację, w której wstydzimy się, że coś oglądamy albo czemuś się przysłuchujemy. „Czasownik mrozić koresponduje zarazem z popularnym emoji ze zmarzniętą, lodowatą buźką i zębami wyszczerzonymi w grymasie, który zdaje się w postaci ikonicznej demonstrować bliskość odczuć chłodu i zażenowania” – komentują członkowie Jury (całość komentarza TUTAJ).

Jury przyznało także jedno wyróżnienie za odciszyć (się). Kapituła tak uzasadnia ten wybór: „To słowo jest spoza finałowej dwudziestki, trudno też uznać je za slangowe, a jednak w czasie zdalnej edukacji było i jest często używane właśnie przez młodzież. Kiedy się już wyciszyliśmy, czyli wyłączyliśmy mikrofon na platformie zdalnej, wtedy może zajść potrzeba, żebyśmy się z powrotem odciszyli. (…) Jury przyznaje nagrodę za mądre wykorzystanie mechanizmów gramatycznych oraz za uzupełnienie luki słownikowej. Odciszyć (się) to na pewno słowo potrzebne” (pełna treść komentarza TUTAJ).