Młodzieżowe Słowo Roku

Do 7 listopada, będzie można zgłosić Młodzieżowe Słowo Roku. Propozycje słów konkursowych, wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia, należy wysłać za pośrednictwem formularza na stronie sjp.pwn.pl. Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku.

Jury plebiscytu dokona analizy nadesłanych zgłoszeń i 15 listopada zaprezentuje finałową dwudziestkę słów. Z puli zgłoszeń pierwszego etapu Jury wybierze trzy, które uzna za najciekawsze językowo i przyzna Nagrodę Jury oraz dwa wyróżnienia. Autorzy tych zgłoszeń otrzymają nagrody książkowe od PWN.

Wraz z publikacją finałowej listy, na stronie sjp.pwn.pl uruchomiony zostanie formularz głosowania. Za jego pomocą będzie można wskazać jedno słowo z listy, które zdaniem głosujących zasługuje na miano Młodzieżowego Słowa Roku 2021. Ten etap plebiscytu zakończy się o północy 30 listopada.

Wyniki plebiscytu poznamy na początku grudnia. Informacje szczegółowe na temat zasad udziału w plebiscycie i przebiegu konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym pod adresem: https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/Regulamin.

Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest od 2016 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jego celem jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Inicjatywa wspiera popularyzację języka polskiego i wywiera duży wpływ na współczesną polszczyznę. Zwycięskie słowa z lat ubiegłych to: sztosXDdzban i alternatywka. Jury co roku przyznaje także wyróżnienia i wybiera słowa, które zasługują na szczególną uwagę. Ich listę można znaleźć w Galerii Młodzieżowych Słów Roku.