Scrabble

Zasady gry:

Możesz samodzielnie wylosować dla siebie zestaw liter i np. dwukrotnie mieć możliwość wymienić dowolną ich liczbę. Spróbuj następnie ułożyć słowo, którego wartość punktowa (cyfry przy literach) będzie jak największa. Jeśli wylosujesz pole puste możesz wstawić w to miejsce dowolną literę. Powyżej kostek do losowania znajdują się płytki do przesuwania i układania wyrazów w wydzielonej części otoczonej ramką. Płytki z kostkami są ułożone w kolejności zgodnej z frekwencją występowania liter (od najczęściej do najrzadziej występujących na kostce).

Powodzenia!