2022 – rok Józefa Wybickiego

aaa

Akwarela Juliusza Kossaka przedstawia Generała Jana Henryka Dąbrowskiego na czele Legionów.
Juliusz Kossak, 1882, akwarela, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, domena publiczna