Czytaj online!

W domenie publicznej znajduje się wiele  książek, rękopisów, autografów, czasopism, pamiętników, archiwaliów, fotografii, grafik, rysunków, pocztówek, filmów, animacji, nut, nagrań, map, druków ulotnych, eksponatów muzealnych i wielu innych obiektów, z których można korzystać legalnie, nieodpłatnie i online.. Wśród nich dostępne są cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów bibliotek, archiwów, muzeów oraz innych instytucji kultury i nauki.

Zbiory adresowane są do różnych grup odbiorców – dla dzieci, młodzieży, dorosłych – i każdego, kto szuka wiedzy, rozrywki lub rozwija swoje hobby.

Listy polskich bibliotek dostępne są na stronie: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/, natomiast listy ich zagranicznych odpowiedników na stronie: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/. Wszystko udostępniamy dzięki wspaniałej stronie: Lustro Biblioteki.

Zachęcamy do korzystania!