Kampania na rzecz czytelnictwa – CzytajMy

W roku szkolnym 2021/2022 ruszyła ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo w szkole. Jest ona częścią ogólnopolskiego programu upowszechniania czytania „Ratownicy Czytelnictwa”, w której nasza szkoła bierze udział (więcej tutaj).

Celem kampanii jest upowszechnianie czytania, edukacji literackiej oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży poprzez czytanie książek.

W ramach kampanii „czytajMY” planujemy:

  • Propagowanie czytania ekstensywnego jako metody nauczania i uczenia się języków obcych. Metody, w której podstawowe kryteria stanowią wolność wyboru lektury i przyjemność płynąca z jej czytania;
  • Rozwijanie umiejętności życiowych i inteligencji wielorakich dzięki regularnemu czytaniu.

Zachęcamy do udziału w niej całej społeczności szkolnej, szczególnie nauczycieli.