Uwaga konkurs!

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs  jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
  2. Celem konkursu jest:

o       kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego;

o       rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;

o       zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;

o       kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;

o       właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

3. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest obejrzenie bloga biblioteki szkolnej: https://www.biblionetka.edu.pl/, wybranie najciekawszego (zdaniem uczestnika) artykułu i napisanie, dlaczego akurat ten artykuł powinni przeczytać inni.

4. Uzasadnienie powinno zawierać co najmniej kilka zdań, ale nie więcej niż 1 stronę A5.

5. Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe, przyznawane na podstawie najciekawszych recenzji. 

7. Prace należy wysyłać na adres redakcja.staszic@gmail.com do 31 maja 2021 r.