Fizyka w szkole ponadpodstawowej

Niedawno, w związku z Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021 zamieściliśmy pomocnicze materiały dla nauczycieli geografii i matematyki. Dzisiaj pora na fizykę:

https://wakelet.com/wake/XY6rmysi9hrOApb_Xpf3A