Geografia w szkole ponadpodstawowej

Do korzystania z naszego bloga zachęcamy nie tylko uczniów, ale również nauczycieli.

Zapraszamy do skorzystania z bardzo przydatnych geograficznych materiałów dydaktycznych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

https://wakelet.com/wake/2qv09vLFTm2vABRlpPimO