II Ogólnopolska Maturnocka on-line z języka polskiego

Program tego wydarzenia i wszystkie informacje będą dostępne wkrótce na stronie: https://www.facebook.com/events/4667547033356449?ref=newsfeed