Matematyka w szkole ponadpodstawowej

Ciekawe materiały do wykorzystania podczas przygotowywania lekcji zebrane przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu:

https://wakelet.com/wake/whATiDPE1fg6A3b-ZV8zr