Wykłady laureatów Nagrody Nobla na YouTube

Laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2021 roku zostali Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi. Postanowiono ich wyróżnić za „przełomowy wkład w nasze zrozumienie złożonych systemów fizycznych”. Parisi otrzyma połowę nagrody w wysokości 10 mln koron szwedzkich (ok. 980 tys. euro), drugą połową podzielą się po równo Manabe i Hasselmann.

Syukuro Manabe i Klausa Hasselmanna doceniono za wkład w rozwój „fizycznego modelowania klimatu Ziemi” oraz „wiarygodnego przewidywania globalnego ocieplenia”.

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania wykładów w wykonaniu dwóch laureatów Nagrody Nobla: prof. Reinharda Genzela i prof. Barry’ego C. Barisha. Spotkania będą dostępne na kanale youtube we wtorki 5 i 12 października 2021 r. o godz. 18.00.

Pierwszy z wykładów dotyczy czarnych dziur, będzie opowiadał o nich prof. Reinhard Genzel – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2020 roku za odkrycie supermasywnego zwartego obiektu w centrum naszej galaktyki.

Druga z prelekcji dotyczy jednego z najważniejszych odkryć naukowych XXI wieku — detekcji fal grawitacyjnych. Tutaj prelegentem będzie prof. Barry C. Barish, który otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2017 roku za decydujący wkład w detektor LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych.

Obie prelekcje zorganizowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Transmitowane będą  w języku angielskim.