Jąkanie, znane również jako dysfemia, jest zaburzeniem płynności mowy, które dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. Charakteryzuje się powtarzaniem, przedłużaniem lub zatrzymywaniem dźwięków, sylab lub słów. Osoby z jąkaniem często odczuwają trudności w płynnym przekazywaniu swoich myśli i mogą doświadczać stresu, lęku lub wstydu związanych z mówieniem.

Przyczyny jąkania

Przyczyny jąkania są różnorodne i mogą wynikać z kombinacji czynników genetycznych, neurologicznych i psychologicznych. Oto niektóre z potencjalnych przyczyn jąkania:

  • Czynniki genetyczne: Badania sugerują, że jąkanie może mieć pewien podłoże genetyczne, ponieważ często występuje w rodzinach.
  • Czynniki neurologiczne: Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie pewnych obszarów mózgu odpowiedzialnych za mowę i płynność mowy może prowadzić do jąkania.
  • Czynniki psychologiczne: Jąkanie może być spowodowane lękiem, stresem lub innymi czynnikami psychologicznymi. Niektóre osoby zaczynają jąkać po przeżyciu traumatycznych lub stresujących wydarzeń.

Sposoby leczenia jąkania

Istnieje wiele metod i terapii, które mogą pomóc osobom z jąkaniem w poprawie płynności mowy. Oto niektóre z najczęściej stosowanych technik leczenia jąkania:

Terapia mowy

Terapia mowy, prowadzona przez wykwalifikowanego logopedę, jest jedną z najpopularniejszych form leczenia jąkania. Logopeda będzie pracować z osobą jąkającą się, aby pomóc jej zidentyfikować i zmniejszyć nawyki jąkające się oraz nauczyć skuteczniejszych technik mówienia.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna koncentruje się na zmianie niezdrowych wzorców myślenia i zachowania związanych z jąkaniem. Techniki takie jak trening oddechowy, techniki relaksacyjne i metody redukcji stresu mogą być wykorzystywane w terapii behawioralnej.

Wsparcie emocjonalne

Jąkanie może prowadzić do problemów emocjonalnych, takich jak niskie poczucie własnej wartości, lęk społeczny i izolacja społeczna. Ważne jest, aby osoby jąkające się otrzymywały wsparcie emocjonalne, zarówno od rodziny, jak i od specjalistów. Grupy wsparcia mogą być również cennym źródłem wsparcia dla osób jąkających się.


Jąkanie może mieć znaczny wpływ na jakość życia osób dotkniętych tym zaburzeniem. Jednak dzięki odpowiedniemu wsparciu, terapii mowy i innych technikom leczenia, osoby z jąkaniem mogą osiągnąć znaczną poprawę płynności mowy. Ważne jest, aby zasięgnąć porady lekarza lub logopedy, jeśli zauważysz trudności z płynnością mowy u siebie lub u bliskiej osoby. Wczesna interwencja może przynieść najlepsze rezultaty i pomóc osobom jąkającym się w osiągnięciu pełnej komunikacyjnej swobody.